In Nederland

Testimonials

Voor particulieren en bedrijven

“Door het overlijden van mijn moeder heb ik enorme spijt dat ik haar niet tijdens haar leven heb gefilmd. Nu blijf ik achter met een oude doos met foto’s waarvan ik de verhalen niet ken. Hoe hou ik de herinneringen in leven als mijn geheugen naarmate de tijd strijkt onbetrouwbaar wordt en wat laat ik achter aan verhalen voor haar kleinkind? ” Saskia

Voorbeelden

Alles is mogelijk om snel en binnen een bescheiden budget een visuele verslag te maken voor eigen gebruik.

een levensverhaal

Een persoonlijke documentaire over U of van een ander.

een eerbetoon of een herdenkingsvideo

In Memoriam’

een surprise video voor bijzondere gelegenheden

Een bijzondere dag filmen.

een testamentaire video

Laatste boodschap

Levensverhaal

Een verhaal maken over een ander of over uzelf

Leg het leven van uw ouders of grootouders vast in een biografische documentaire van hoogwaardige kwaliteit.

Hoezeer worden we niet gevormd door degenen uit wie we voorkomen.Geef uw ouders of grootouders de unieke mogelijkheid te vertellen over hun belangrijke lessen, hun strijd en hun successen die uw familie hebben gevormd. Uit ervaring weten wij dat tijdens het maken van deze levensdocumentaires er verhalen loskomen die andere leden van de familie nooit eerder hebben gehoord. Er zijn zaken die je nu eenmaal makkelijker aan een vreemde verteld dan aan je naasten

Spreek tot de komende generaties van uw familie, laat ze genieten van uw verhalen en profiteren van uw ervaringen en vergaarde levenswijsheid. Creëer een kostbaar erfstuk voor later.

Want meer dan middels een fotoalbum of een geschreven dagboekverslag, zult u letterlijk tot leven komen. Zij horen u lachen en praten, en zien u bewegen.  Al uw kleine eigenaardigheidjes dat zo veel zegt over wie u bent. Kinderen hunkeren naar familieverhalen.  Grijp deze kans om hun nieuwsgierigheid te bevredigen.  En geef uw boodschap door aan komende generaties.

herdenkingsvideo

In memoriam

Breng een eigentijds eerbetoon aan uw dierbare die er niet meer is. Een respectvolle en ontroerende video voor vertoning tijdens de begrafenis, de crematie of herdenking.

Deze (korte) ‘in memoraim’  zou een sfeervolle montage van foto’s (en oude videofragmenten) kunnen bevatten. Het leven van de overledene ontvouwt zich in de beelden van jong tot oud, en zijn of  haar hele leven komt voorbij.

De herdenkingsvideo kan op betrekkelijk korte termijn gemaakt worden en tevens dienen als geschenk voor de nabestaanden.

Bijzondere gelegenheden

Te vertonen op een speciale bijeenkomst.

Een korte of langere video die kan worden vertoond tijdens een speciale gelegenheid zoals: een koperen, zilveren of gouden bruiloft, of een verjaardagsfeest, een familiereünie, etc.

Hij zou interviews kunnen bevatten met vrienden, familieleden en collega’s waarin zij hun favoriete verhalen vertellen en herinneringen ophalen aan de persoon die wordt geëerd

Of misschien heeft uw bedrijf een jubileum te vieren en wil het de jubilaris verrassen met een surprisevideo over de vele jaren die hij of zij daar werkte.

Of uw ouders zijn zoveel jaar getrouwd en u wilt hen verrassen met een terugblik op hun leven aan de hand van verhalen van familieleden en vrienden.

Testamentaire video

Laatste boodschap in beeld

Velen van ons maken een testament op. Dit gebeurt bij een notaris in de gebruikelijke zakelijke taal. Vaak komen testamenten dan ook nogal koel en zakelijk over. Terwijl u juist allerlei persoonlijke en emotionele afwegingen hebt gemaakt- die vervolgens nauwelijks tot uitdrukking komen.

In een testamentaire video kunt u deze op uw eigen wijze verwoorden en toelichten, zodat uw overwegingen voor de nabestaanden duidelijker en vooral persoonlijker zullen zijn.

Werkwijzen en kosten

Proffesionele kwaliteit voor bescheiden bedrag

Eerst volgt een gesprek met u over  wat u wil, en komen we tot de lengte, structuur en kosten van de film.

Dan begint het eigenlijke filmen: Interviews met de hoofdperso(o)n(en) die in lengte en diepgang kunnen variëren. Bij u thuis of op een andere locatie.

Er kunnen interviews met andere sleutelfiguren volgen (bijv.: partner, kinderen, kleinkinderen, naaste vrienden, collega’s etc.)

Naast de gesprekken filmen wij scenes rondom het huis, zodat het uiteindelijk video meer  diepgang geeft dan alleen maar een ’talking head.’

Tot slot worden alle ingrediënten -interviews, opnames op locatie, foto’s, knipsels, dagboekfragmenten, brieven, eigen video of filmmateriaal etc- op professionele wijze gemonteerd tot de uiteindelijke documentaire.

Wij hanteren een geheimhoudingsplicht.

Lengte, structuur en inhoud van de video kunnen variëren. In feite zijn de mogelijkheden legio en daarom hangt de exacte prijs af van uw wensen.

Een indicatie:

Pakket 1-in memoriam, testamentaire video, video boodschap, suprise video -halve dag opname incl. digitale camera 4 k en audio , een  dag montage, 1 correctie ronde

Pakket 2 – levensverhaal documentaire Voorgesprek, opname 1 dag incl. digitale camera 4k en audio, montage 1-2 dagen,  2 correctie ronde

Door onze jaren lange ervaring maken wij films op maat. We hebben alle professionele apparatuur in huis, we zijn snel, efficiënt en zeer betaalbaar.

Bel of mail ons, wij kunnen u een prijsindicatie geven.